InvisaPC ? – Przełącznik i extender KVM IP

InvisaPC umożliwia uzyskanie zdalnego dostępu do fizycznych lub wirtualnych CPUs przez infrastrukturę IP, w tym łączność WAN przez Internet. Użyj tego rozwiązania, aby przesyłać i przełączać sygnały wideo DVI-D, USB HID, USB 2.0 oraz sygnały Audio.